Trường THCS Liên Hà được công nhận trường trung học đạt chuẩn Quốc gia theo Quyết định số 506/QĐ- UBND ngày 01 tháng 9 năm 2008 của UBND Thành phố Hà Nội, đây là cơ hội rất thuận lợi cho nhà trường thi đua dạy tốt - học tốt phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, từ đó đến nay nhà trường đã nỗ lực phấn đấu về mọi mặt và đã đạt được những thành tích rất đáng khích lệ. Liên tục từ năm học...